Kontakt

Er du interesseret i at vide mere om symbioserne i Aalborg? Vil din virksomhed høre om mulighederne ved at deltage? Eller arbejder du også med industriel symbiose? Kontakt os!

Lucia Mortensen

Seniorkonsulent, Port of Aalborg R&D

lum@portofaalborg.com

+45 99 30 15 83 Linkedin

Anne Sivesgaard Jensen

Bæredygtighedskonsulent, Port of Aalborg R&D

asj@portofaalborg.com

+45 99 30 15 76 Linkedin

Nationale og internationale samarbejder

Nationalt arbejder Port of Aalborg R&D tæt sammen med Kalundborgsymbiosen. Sammen har vi opstartet Symbiose Netværk Danmark (SND) – det nationale netværk for symbiosefacilitatorer. Derudover indgår vi i forskellige internationale netværk med fokus på symbioser, som fx LOOP Ports (Den internationale sammenslutning for cirkulær økonomi i havne) og CirClean. Ydermere har vi i årenes løb samarbejdet med Nordic Circular Hubs, Copenhagen-Malmö Ports, Linköping universitet etc.

Forskningen bag

Det eksisterende arbejde er baseret på grundig forskning. Flere videnskabelige rapporter og akademiske artikler har formidlet budskabet om de gode cases lokalt, nationalt og internationalt, og Industriel Symbiose Nord har leveret data til videnskabeligt arbejde, både PhD-afhandlinger og flere videnskabelige artikler om, hvordan industriel symbiose opstår, og hvad der kan gøres for at støtte udviklingen.

Aalborg Universitet har dokumenteret bæredygtigheden i de symbioser, der blev udviklet gennem Bæredygtige Synergier og GRØN, og erfaringerne og resultaterne fra Bæredygtige Synergier er offentliggjort, også som fysisk brochure.

Forskningen bag symbioserne er naturligvis tilgængelig. Er du interesseret, finder du information her – og kontakt gerne CLS for nærmere oplysninger.

Tak til dem, der gør det muligt

Der er gang i symbioserne i Nordjylland – takket være virksomhedernes beredvillige indsats og de mange andre aktører. Tak til alle jer. Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Nordjylland (NBEN) står som drivkraften bag en stor del af de etablerede samarbejder. Deres indsats er slet ikke fyldestgørende kortlagt her. Aalborg Forsyning, Nordværk og Port of Aalborg, som alle står for hver deres uvurderlige del af den infrastruktur, vi tager for givet – at vand, varme, råmaterialer og produkter kan fordeles, og affaldet i sidste ende bortskaffes forsvarligt – har alle en del af æren for symbioserne. Uden støtte fra partnerne i GRØN projektet – NBEN, Hjørring kommune, Thisted kommune, Vesthimmerland kommune, Mariagerfjord kommune, Morsø kommune, Erhvervs Væksthimmerland, Mariagerfjord Erhvervsråd, Hydrogen Valley, Port of Aalborg og Center for Logistik og Samarbejde kunne nye symbioser i Nordjylland ikke identificeres.

Uden samarbejdet i de forskellige projekter ville ressourcefordelingen se helt anderledes ud. Kort sagt, ingen kan gøre det alene.